سکوت است

زیر رد پاهای آن غریبه

اشک کسی را دیدم

که با دسته گلی شکسته

پله ها را شمرده بود

ساعت پیر، خسته از تکرار عقربه ها

خوابیده بود

چه کسی قرص ماه را بلعیده بود

که شب دامن مشکی پوشیده بود

/ 2 نظر / 14 بازدید
آسمون(مشی)

چقدر زیبا بود....چقدر قشنگ تصوصیر شده بود!!! عالی بود...عالی ....

علیرضا خجو

سلام . خوشبختم از آشنائیتون . زیبا می نویسی . موفق باشی دوست من . یا علی ...