خودمان را گول نزنیم

اینجا کسی برایمان گریه نمیکند

دستی تکان نمیدهد

چیزی تعارف نمیکند

کسی دلش برایمان نمی سوزد

لب نمی گزد

دعا نمیکند

هیچ کسی پشت سرمان آب نمی ریزد

هیچ کس دوستمان ندارد

همه از ما دورند و  فراری

همه با سنگهایشان آماده اند

بچه ها هم قصد آزار دارند

هیچ کس پای زخمی ما را درمان نمیکند

هیچ کس شکم ما را سیر نمی کند

خیلی آرزوها به دلمان مانده است

 لیسیدن آرام بچه هایمان

به دندان گرفتن لذت بخششان

به خواب بی دغدغه شبانه

به سیری شکم و نبود بوق های ممتد ماشینها

ما چه گناهی کرده ایم ای خدا

که گربه  خیابانی شده ایم.

/ 4 نظر / 17 بازدید
ویدا

خیلی خوب بود و میتونستی یک سری از کلمات راجابه جا و حذف کنی. پایدار باشی

الهام

سلام برای اولین باره دارم شعرهات و میخونم با اینکه نمیشناسمت ولی خوب به سمت شعرهات سوق یافتم /بهترین و زیباترین تشبیه رو بکار بردی من تحسینت میکنم /

الهام

شعرت یک چیز نداشت و آن هم اینه :نقص نداشت